Materiały marketingowe

Menu główne
:: Strona główna
:: Kontrola dostępu
:: Rejestracja czasu pracy

Kontrola dostępu
:: Schemat konfiguracji KD
:: Sterowniki
:: Czytniki
:: Osprzęt-akcesoria
:: Oprogramowanie

Czytniki zbliżeniowe
:: PRX3
:: PRX4 (samodzielny)
:: PRX10
:: PRX18 (samodzielny)
:: PRX20
:: PRX25
:: PRX30
:: PRX40 (samodzielny)
:: PRX60A
:: PRX100
Czytniki biometryczne
:: PritX

Linki
:: Strona główna firmy
:: SYNEL
:: HID

CZYTNIKI KONTROLI DOSTEPU
Czytniki kontroli dostępu możemy podzielić na czytniki kart zbliżeniowych i czytniki biometryczne.
Czytniki kart zbliżeniowych służą do odczytu danych zapisanych na transponderach (kartach, breloczkach). Zawierają w sobie układ scalony z wpisanym kodem. Działając na zasadzie indukcji magnetycznej (najczęściej) pobierają energię z czytnika i wysyłają następnie swój kod. Dzięki takiemu rozwiązaniu karty te nie wymagają wkładania do czytnika. Wystarczy zbliżenie karty do czytnika - nawet bez wyjmowania z kieszeni, czy torebki. Czytnik może być ukryty w ścianie - system jest więc odporny na uszkodzenia i dewastacje. Istnieją także karty aktywne z wbudowanymi bateriami. Dzięki temu charakteryzują się one znacznie większym zasięgiem. Czytniki mogą być również wyposażone w sygnalizator dźwiękowy informujący, że nastąpił odczyt karty oraz dodatkowo w diody LED, sygnalizujące zmianą koloru odpowiedni status: stan oczekiwania (zasilanie), zbliżono kartę uprawnioną, zbliżono kartę nieuprawnioną.

Czytnik kart zbliżeniowych możemy podzielić według kilku kryteriów:
 • Ze względu na odległość z jakiej jest możliwy odczyt danych
  • bliskiego zasięgu ok. 10 cm,
  • dalekiego zasięgu - w zależności od modelu np. ok. 15m.
 • Ze względu na rodzaj pracy:
  • urządzenia mogące pracować samodzielnie,
  • urządzenia wymagające współpracy z kontrolerem.
 • Ze względu na rodzaj czytanych kart
  • odczyt kart pasywnych,
  • odczyt kart aktywnych.
Drugą grupę stanowią czytniki oparte na technologii biometrycznej. Są one coraz częściej stosowane w kontroli dostępu. Najbardziej popularne rozwiązanie to czytnik odcisków palca. Obecnie na rynku dostępnych jest wiele czytników różniących się funkcjonalnością i poziomem bezpieczeństwa.
Możemy spotkać czytniki umożliwiające otwieranie drzwi za pomocą samego odcisku palca lub w połączeniu karta + odcisk oraz karta, odcisk i PIN. Rozwiązanie wykorzystujące autoryzację w połączeniu karta + odcisk palca umożliwia szybszą weryfikację użytkownika. W pierwszym przypadku przyłożenie karty spowoduje automatyczne sprawdzenie czy danej karcie jest przypisany odcisk palca lub nie. Jeśli tak, wzorzec odcisku palca jest przygotowany do porównania z odciskiem palca na czytniku. W drugim przypadku położenie palca na czytniku powoduje przeszukanie całej pamięci czytnika w celu odnalezienia wzorca odpowiadającego odciskowi na czytniku.
CONTROL SYSTEM FMN Sp.z o.o. Al. Komisji Edukacji Narodowej 96 lok. U-15, 02-777 Warszawa; tel/fax (22) 855 00 17, 18, 19; (22) 855 24 33, 34; e-mail:cs@cs.pl